В пещера

Били ли сте в пещера – осветена, благоустроена и стигнали ли сте до онзи парапет, зад който водачът ви казва „Нататък не може”? Ние прекрачваме границите и приемаме предизвикателствата. Ако желаете може да се присъедините към нас. Ще ви предоствим квалифицирани пещерняци за водачи и всичката необходима екипировка за проникване в неблагоустроени пещери.