Любен Каравелов

“Старо вино, стар тютюн и стар приятел са всякога по-добри от новите.”

Любен Каравелов