Уейн Дайър

“Няма път към щастието. Щастието е пътят.”

Уейн Дайър