Ричард Бах

“На човек никога не му се дава желание, без в същото време да му се даде силата да го осъществи.”

Ричард Бах