Молиер

“Ние отговаряме не само за това, което вършим, но и за това, което не вършим.” Молиер