Лев Толстой

“В това да можем да се ползваме от чуждите мисли и да вървим по-нататък е силата на човечеството.”

Лев Н. Толстой