Пенчо Славейков

“Сърцето е склад, отгдето умът черпи най-хубавата храна.”

Пенчо Славейков