Дени Дидро

“Животът на човек трябва да бъде нещо повече от просто приятен – всеки вол на пасбището има приятен живот.”

Дени Дидро