Ябълките

В една кошница имало 4 ябълки. 4 деца си взели по една ябълка, но в кошницата останала една ябълка. Как е възможно това?

Отговорът на нашата загадка!

Едно от децата е взело ябълката заедно с кошницата.