Чия е била снимката?

Един човек гледал снкимка. Попитали го: „На кого е тази снимка?“ Той отговорил: „Нямам нито братя, нито сестри, но бащата на този човек е син на баща ми.“

Чия е била снимката?