На колко години са децата?

А: На колко години са вашите три деца?

Б: Произведението от годините им е равно на 36.

А: Информацията не е достатъчна.

Б: Сборът от годините им е равен на номерът на къщата ви.

А: Информацията е все още недостатъчна.

Б: Най-голямото дете има сини очи.

На колко години са децата?

Отговорът на нашата загадка!

Произведение 36 дават само следни 8 тройки числа: 1x1x36, 1x2x18, 1x3x12, 1x4x9, 1x6x6, 2x2x9, 2x3x6, 3x3x4. Лицето А знае номера на къщата си. Във всички случаи, освен два, той би могъл правилно да определи възрастта на трите деца, след като знае, че сборът от годините им е равен на номера на къщата. Две от тройките обаче дават един и същи сбор: 1+6+6=13 и 2+2+9=13. Тъй като лицето Б съобщава, че има едно най-голямо дете, тройката 1,6,6 отпада; децата на Б са съответно на 2, 2 и 9 години.