Кое е следващото число?

1, 11, 21, 1211, 111221, 312211, 13112221, 1113213211, …

Кое е следващото число?

Отговорът на нашата загадка!

31131211131221