Вярното твърдение

Преценете кое от следните 10 твърдения е вярно и кое е невярно?

1. Точно едно твърдение от този списък е невярно.

2. Точно две твърдения от този списък са неверни.

3. Точно три твърдения от този списък са неверни.

4. Точно четири твърдения от този списък са неверни.

5. Точно пет твърдения от този списък са неверни.

6. Точно шест твърдения от този списък са неверни.

7. Точно седем твърдения от този списък са неверни.

8. Точно осем твърдения от този списък са неверни.

9. Точно девет твърдения от този списък са неверни.

10. Точно десет твърдения от този списък са неверни.

Отговорът на нашата загадка!

Само деветото твърдение от списъка е вярно.