Селект Консулт

Селект Консулт е лицензирана консултантска организация в областта на кариерното и образователното ориентиране, човешкия капитал и управленското консултиране.

Портфолиото на Селект Консулт включва: