360-градусова обратна връзка

Ние вярваме, че всеки перспективен служител се нуждае от конструктивна обратна връзка, за да бъде по-осъзнат и да расте.

Когато искате да получите цялостна оценка за представянето на служител в работния процес е важно да съберете всички гледни точки – на ръководители, колеги, подчинени, клиенти и  собствената оценка на самия човек.

Оценките се дават от няколко различни заинтересовани страни – ръководител, колега, подчинен, клиент, доставчик и т.н. Задължително условиe е хората, които ще оценяват служителя, да имат някаква форма на работни взаимоотношения с него/нея. Различните гледни точки подпомагат формирането на комбинирана и балансирана оценка.

360-градусовата обратна връзка е насочена към оценяване на умения, които ще подпомогнат както индивидуалното развитие на служителя, така и развитието на организацията. Такива умения, например, са: лидерските умения, уменията за работа в екип, комуникативните умения и др. Получавайки обратна връзка, служителят не само ще разбере как колегите оценяват способностите му, но и кои са силните и слабите му страни, и как може да увеличи продуктивността си.

Разнообразието от гледни точки ще ви позволи да разберете приносът на служителите за Вашата организация и ще ви разкрие областите за подобрение.